Club Nostalgia

Hammarstrand

ÅRSMÖTE CLUB NOSTALGIA


Tid: Lördag 27/1 kl. 16.00

Plats: Restaurang Kaffestugan


Efter mötet kommer vi att äta på restaurang Kaffestugan och därför vill vi att du meddelar att du kommer på något av följande sätt:


Ring eller skicka sms till klubbens mobil: 072-555 94 45

Eller till klubbens mail [email protected]


Anmälan senast 24/1. Allergier och specialkost meddelas vid anmälan.


Medlemsavgift 2018: Medlemsavgift bör betalas före årsmötet eftersom endast betalande medlemmar finns med i röstlängden vid ett årsmöte.


100 kr enskild medlem, 200 kr familj (inkl barn under 18 år)


Betala in summan på BG 5063-2900 och kom ihåg att uppge namn och adress på samtliga i familjen. Meddela Gunilla på tel. 0696-50151 om du behöver ett inbetalningskort.


MVH Styrelsen Club Nostalgia

Dagordning till årsmötet 27/1


1. Mötets öppnande

2. Fråga om kallelsens utlysande godkänns av medlemmarna

3. Fastställande av dagordning för mötet.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet.

6. Verksamhetsberättelse 2017 (Tomas).

7. Kassaberättelse (Gunilla).

8. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av kassör 2 år (tidigare Gunilla Regnander).

10. Val av ledamöter 1 år (tidigare Allan Bergman och Pär Olofsson).

11. Val av ersättare 1 år (tidigare Anders Ohlhus).

12. Val av valberedning 1 år (tidigare Hans Hoflin och Tommy Jonasson).

13. Val av revisorer för 1 år (tidigare Tony Önnebro och Andreas Hoflin).


OBS! Valberedningen bör meddelas omgående om du vill avsluta ditt uppdrag i styrelsen. Annars föreslås inga kandidater och du kan bli kvar i styrelsen även under kommande period.


14. Nostalgia Hillclimb 2018 inkl. ev. fler arrangemang.

15. Övriga frågor.

16. Mötet avslutas.*********

 *********


"AKTUELLT"-sidan hittar du under "Medlemssidor".

Club Nostalgias FB-sida

Hillclimb Hammarstrands FB-sida